Rörtryckning

Grundomat:
Tryckluftdriven jordraket används för att dra in PP-PVC-rör upp till 110 mm diameter för el, tele, bredband, kabel-TV, gas, VA mm, under gator och övriga markområden. Normal maxlängd på tryckningar är c:a 15-18 m.

Speciella fördelar:
Smidig utrustning, minimal schaktning, rörligt slaghuvud som ger hög slagkraft och god riktningsstabilitet mot målet.