Miljöpolicy

Vi skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav utföra entreprenad och transporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi skall inom ramen för det normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erfoderliga ekonomiska resurser till långsiktiga miljöförbättrande åtgärder och investeringar.