Rörtryckning

Grundomat:
Tryckluftdriven jordraket används för att dra in PEH- och PVC-rör upp till 110 mm diameter för el, tele, bredband, kabel-TV, gas, VA mm, under gator, järnvägar och övriga markområden. Normal maxlängd på tryckningar är c:a 20 m.

Speciella fördelar:
Smidig utrustning, minimal schaktning, rörligt slaghuvud som ger hög slagkraft och god riktningsstabilitet mot målet. Grundomat kan även användas för utbyte/utslagning av galvserviser.

Grundopit:
Hydrauldriven borrigg för styrd borrning upp till 160mm. diameter. Normal maxlängd på borrning är c:a 40m.

Speciella fördelar:
Smidig utrustning. Minimal schaktning. Styrbar för korrigeringar. Lokaliseringsutrustning